Alerteerregeling

Regeling vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond.

 • alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken op bijzondere afspraken.
 • de partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden. alerteert door het tonen van de alertkaart uit de bieding box. De speler die alerteert, is verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.
 • de biedingen die gealerteerd moeten worden:
  • 1) alle biedingen waarvan men kan vermoeden dat de tegenstanders er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toe kennen ( hoofdregel).
  • 2) biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.
  • 3) openingen van 1 klaver en 1 ruiten indien deze niet ten minste een driekaart beloven.
  • 4) de 1 SA opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.
  • 5) redoubletten, voor zover die niet duiden op kracht.
 • biedingen en gewoonten die niet worden gealerteerd:
  • 1) een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.
  • 2) doubletten, behalve wanneer de hoofdregel van toepassing is.