Nieuwe spelregels

Elke tien jaar past de Wereld Bridge Federatie (WBF) de spelregels aan. Verantwoordelijk voor de aanpassing is de WBF Laws Committee. Op 1 september zijn er nieuwe spelregels ingegaan.
Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen. Alle wijzigingen zijn te vinden op de website van de Nederlandse Bridgebond www.bridge.nl/spelregels
Nieuw:
▪ Het bord moet altijd op tafel blijven liggen in de windrichting zoals die aan het begin van de wedstrijd is.

▪ Als de tegenstander akkoord gaat mag je voortaan andermans kaarten aanraken; toestemming van de wedstrijdleider is niet meer nodig.

▪ Iedereen, ook de dummy, mag altijd proberen een overtreding te voorkomen, ongeacht welke speler het betreft. De dummy mag de leider dus wel waarschuwen als hij uit de verkeerde hand dreigt voor te spelen maar als hij dat al gedaan heeft moet de dummy zijn mond houden.

▪ Als de leider dreigt te verzaken in de dummy moet de dummy dat trachten te voorkomen.


▪ De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenspelers en de tegenspelers mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.

▪ Spelers mogen als ze aan de beurt zijn vragen naar de betekenis van het bieden van de tegenstanders. Wat niet mag is een vraag stellen om partner erop te attenderen dat er een bijzondere bieding is gedaan. Wat ook niet mag is (door)vragen met de bedoeling een fout antwoord uit te lokken.

▪ Nieuw is dat er na een claim wel doorgespeeld mag worden als alle vier de spelers aan tafel daarmee instemmen. Het resultaat na het doorspelen is definitief, je kunt dan geen bezwaar meer maken tegen de aanvankelijke claim.

▪ Nieuw is het begrip ‘vergelijkbare bieding’, dat van toepassing is bij biedingen voor de beurt en onvoldoende biedingen. Als een bieding moet worden vervangen door een andere bieding is er geen rechtzetting als er sprake is van een vergelijkbare bieding. Als de bieding niet vergelijkbaar is, zijn de rechtzettingen minder ingrijpend dan voorheen.

▪ De regels met betrekking tot voorspeelbeperkingen zijn ingrijpend gewijzigd.

▪ Of informatie uit een strafkaart geoorloofd is hangt nu af van het feit of de kaart nog op tafel ligt of niet.

▪ Een speler die claimt moet voortaan verplicht zijn kaarten laten zien.