Spelregels

lke tien jaar past de Wereld Bridge Federatie (WBF) de spelregels aan. Verantwoordelijk voor de aanpassing is de WBF Laws Committee.

De belangrijkste wijzigingen:

▪ Nieuw is het begrip ‘vergelijkbare bieding’, dat van toepassing is bij biedingen voor de beurt en onvoldoende biedingen. Als een bieding moet worden vervangen door een andere bieding is er geen rechtzetting als      er sprake is van een vergelijkbare bieding. Als de bieding niet vergelijkbaar is, zijn de rechtzettingen minder ingrijpend dan voorheen.

▪ Het spel (bord) moet altijd op tafel blijven liggen in de juiste windrichting.

▪ Als de tegenstander akkoord gaat mag je voortaan andermans kaarten aanraken; toestemming van de wedstrijdleider is niet meer nodig.

▪ Iedereen, ook de dummy, mag altijd proberen een overtreding te voorkomen, ongeacht welke speler het betreft. De dummy mag de leider dus wel waarschuwen als hij uit de verkeerde hand dreigt voor te spelen   maar als hij dat al gedaan heeft moet de dummy zijn mond houden.

▪ Als de leider dreigt te verzaken in de dummy moet de dummy dat trachten te voorkomen.

▪ De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenspelers en de tegenspelers mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.

▪ Spelers mogen als ze aan de beurt zijn vragen naar de betekenis van het bieden van de tegenstanders. Wat niet mag is een vraag stellen om partner erop te attenderen dat er een bijzondere bieding is gedaan. Wat ook niet mag is (door)vragen met de bedoeling een fout antwoord uit te lokken.

▪ Nieuw is dat er na een claim wel doorgespeeld mag worden als alle vier de spelers aan tafel daarmee instemmen. Het resultaat na het doorspelen is definitief, je kunt dan geen bezwaar meer maken tegen de        aanvankelijke claim.

▪ De regels met betrekking tot voorspeelbeperkingen zijn ingrijpend gewijzigd.

▪ Of informatie uit een strafkaart geoorloofd is hangt nu af van het feit of de kaart nog op tafel ligt of niet.

▪ Een speler die claimt moet voortaan verplicht zijn kaarten laten zien.

▪ Als spelers aan de verkeerde tafel zijn gaan zitten en de biedperiode op een spel is al begonnen moeten ze het desbetreffende spel uitspelen alvorens naar de juiste tafel te verkassen.

▪ Als de kaarten in een spel 12-14 zitten en het bieden is nog niet begonnen moet de wedstrijdleider het spel herstellen en in elk geval laten spelen. Zo nodig geeft hij na afloop een arbitrale score.