Historie

Een aantal leden heeft in 2000 veel werk verzet om een beeld te geven van de geschiedenis van Bridge Club Oosterbeek. Het archief hebben zij doorgespit en vele interviews gehouden en dit vastgelegd in het “BCO-jubileumboek 1940-2000”.

Een korte impressie hieruit

Ondanks het oorlogsgeweld besloot een aantal mensen in 1940 een wekelijkse gezellige bridge-avond te organiseren. Een van de belangrijkste initiatiefnemers was de heer R. Blankenstein. Hij was vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen; een verwoed bridger, kende veel mensen en hield van gezelligheid. Samen met anderen richtte hij BCO op en startte op 15 september 1940 de eerste bridge-avond.

Er waren toen 12 leden. Het bridgemateriaal werd geleend bij de Arnhemse Bridge Club ABC. Later werden speelkaarten gekocht bij V&D en de boards maakte men zelf; eerst van karton en daarna van triplex. De meeste leden waren middenstanders en zakenlieden. Zij kenden elkaar goed, want ze speelden thuis veel bridge. Het spelsysteem was bij de meesten weinig professioneel, maar de gezelligheid was het belangrijkste. Niet zoveel spellen weren er gespeeld, maar wel veel én lang nagekaart!

De contributie van f 0,50 per week. Het clublokaal was café ‘Concordia’ aan de Utrechtseweg, in het pand waar nu de groentenwinkel “de Kriek” is gevestigd.

Geleidelijk nam de belangstelling voor het bridgen toe. In september 1943 telde de club al 30 leden. In die tijd werd ook al een bridgedrive georganiseerd in hotel “Kievitsdel” te Doorwerth, waaraan ca 90 bridgers uit de regio deelnamen.

In de oorlogsjaren heeft men tot september 1944 elke week kunnen bridgen. Daarna wat het niet meer mogelijk door het oorlogsgeweld. Al het spelmateriaal is door de bombardementen verloren gegaan en het bridgen, voorzover mogelijk, gebeurde incidenteel op verschillende evacuatieadressen.

Na de bevrijding werd de draad weer snel opgepakt en werd er wekelijks gespeeld in “Concordia”. In 1945 werd BCO lid van de Nederlandse Bridge Bond.

Door de gegeven bridgecursussen groeide BCO fors! In een paar jaar tijd naar ruim 100 leden. Dit aantal vroeg een grotere accommodatie. Er werd een aantal keren ‘verhuisd’; Schoonoord, Hartenstein, Dienstencentrum, “Mabri” (een tot biljart- en feestcentrum omgebouwd oud schoolgebouw aan de Sint Bernulphusstraat). Iedere locatie had z’n voor- en nadelen. Sinds 2000 houdt BCO haar clubavonden aan de Toulon van der Koogweg 5 in Oosterbeek. 

 

 

 Een impressie van de vele jubilea

In 1950 werd op 5 oktober op de “Westerbouwing” het 10-jarig jubileum gevierd met muziek en voordrachten; het receptieboek, uit het archief, is door 43 personen getekend. En wel 70 bridge-paren namen deel aan deze drive. In “Hoog en Laag” van 13 oktober 1950 is een uitgebreid artikel geschreven.

In 1955 werd het 15-jarig jubileum gevierd met een diner in “Schoonoord”, waar aan lange tafels het diner werd geserveerd.

Op 21 oktober 1965 werd het 25-jarig jubileum in “Hoog en Laag” aangekondigd onder de kop “veel belangstelling voor zilveren drive van BC Oosterbeek, die op 24 oktober plaats vond in de “Westerbouwing”. De drive bestond uit 7 teams van verschillende verenigingen, en 76 individuele paren.

In 1970 wordt in “Hoog en Laag” van 27 augustus het 30-jarig jubileum aangekondigd. “Sinds kort speelt de club in een zeer geschikte speelgelegenheid, welke door de heer Strijland jr., in het onlangs heropende Hartenstein, op de donderdagavond ter beschikking werd gesteld. Op 4 september om half acht organiseert BCO een jubileumdrive in de zalen van hotel Campman te Renkum, waaraan door vele bridgers zal worden deelgenomen. De kosten bedragen f 8,OO  per paar.”

In 1975 werd het 35-jarig jubileum op 14 november gevierd met een open bridgedrive in hotel-restaurant De Bilderberg. Het inschrijfgeld bedroeg f 12,50 per paar. Het feest zelf werd in eigen kring gevierd door de Sint Nicolaasavond in Schoonoord, eind november, groter opgezet dan gebruikelijk. Het ledenaantal is nu 62.

In 1980 werd het 40-jarig jubileum gevierd met een jubileumdrive in Schoonoord, verdeeld over 2 zaterdagen. Voor de leden was er een feestavond met een boottocht over de Rijn. Tijdens deze reis was er veel te doen; een buffet, lekker drinken en dansen, kortom enorm gezellig! Als entertainment verzorgde een aantal leden de komische opera “Eulalia” met o.a. Peter Krechting als Dré, de zoon van het volk en soufleur. Eep Voskuil vervulde de rol van graaf.

Het 50-jarig jubileum is groots gevierd in “Nol in ’t Bosch” op zaterdag 22 september 1990. In het archief hebben we de offerte van f 6.OOO,= gevonden, verstuurd aan Rudi Leukfeldt. Dit jubileum is gevierd met een bridgedrive, boswandeling, warm/koud buffet mét pianist en natuurlijk een dansje. Er is een mooi groepsfoto gemaakt. Er namen 80 leden deel aan dit jubileum. Hoog en Laag wijdde een groot artikel aan dit jubileum en zelfs in de Arnhemse Courant verscheen een artikel.

Op 9 oktober 2010 werd het 70-jarig jubileum gevierd in het Japans restaurant Kievitsdel te Doorwerth. Het was een een prachtige nazomerdag, waardoor er veel tijd op het terras in de zon kon worden doorgebracht. Een feestelijke bridgedrive ’s middags met mooie prijzen. Ook in de verloting waren leuke bridge-prijzen! Met als hoofdprijs een prachtig, door Nel Voskuil, geborduurd bridgekleed. ’s Avonds een heerlijk diner aan de teppanyaki tafels.

Aan het eind van dit feest sprak BCO-lid mw Ans van Duuren, die zich jarenlang enthousiast heel veel voor het bridgen heeft ingezet, de aanwezigen toe en bedankte ieder voor deze enorme goed en gezellige dag!