Informatie

Speelavond: donderdag van 19:00 tot 22:30 uur

Adres: Molenberg, Toulon van der Koogweg , Oosterbeek

Postadres: Schelmseweg 85, 6861 WT Oosterbeek

Contact: info@bridgecluboosterbeek.nl
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Bestuur:

Anna van den Brink: voorzitter

Yde van Hijum:         secretaris

Peter Swanborn:      penningmeester

Jan van Haaren:      lid en vz technische commissie

Ada Stronks:            lid en activiteitencommissie

Wedstrijdleiding:           Fred Geevers, Yde van Hijum en Jan van Haaren

Activiteitencommissie: Ada Stronks en Mary de Roos